LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +1 (949) 670-9224 LET'S TALK: +1 (949) 670-9224
Skip to content
Sign Up

De ti vigtigste spørgsmål, du kan stille om implementering af strategi

Top 10 Strategy Implementation Questions

STRATEGY EXECUTION MANAGEMENT

Mere end nogensinde har vi brug for ekspertise i implementering af strategi. En struktureret tilgang til strategi bør være kernen i organisationen. For at opnå dette må vi overveje disse ti spørgsmål om implementering af strategi:

  • Er din strategi struktureret, så den kan implementeres uden problemer? En eksekveringsklar strategi har en hierarkisk ramme, ligesom en kontoplan for din økonomi.

  • Er strategien klar og fokuseret? Lav en struktureret oversigt over, hvad der betyder mest. Den bør omfatte en grundig analyse af din situation og en køreplan for at forløse din organisations potentiale.

  • Har du en klar køreplan for fremtiden? Din strategiske køreplan bør indeholde en redefineret ønsket tilstand, strategiske rammer, kvantificerbare mål og identificerede ”must-win-battles”.

  • Er målene i din strategi specifikke og konkrete? Beskriv dine mål i et præcist sprog. Gør hvert trin opnåeligt. Hvem er ansvarlig for hver enkelt del? Hvad er tallene? Hvad vil være anderledes i forhold til nu, når du har nået dit mål?

  • Er kriterierne for succes målbare? Hvordan ved du, hvornår I er lykkedes med strategien? Sæt deadlines. Prøv at forudse, hvordan hvert større skridt vil påvirke din virksomhed.

  • Er målet attraktivt set fra et forretningsmæssigt perspektiv? Udtryk mål i positive vendinger: specificer, hvad du virkelig ønsker.

  • Er dine mål realistiske? Sørg for at adressere det, der virkelig betyder noget. Er der overensstemmelse mellem dine mål, virksomhedens værdier og den ønskede tilstand? Kan du nå dit mål uafhængigt af andre faktorer? Hvem vil tage personligt ansvar for at nå det?

  • Kan du sikre alignment og kommunikation? Din plan skal indeholde øjeblikkelige handlingspunkter, der kan engagere alle dine teammedlemmer og sikre en fælles opfattelse af og enighed i det, der skal gøres.

  • Er der en klar eksekveringsplan? Dine strategiske rammer og initiativer bør være transparente. Driv strategieksekveringen frem gennem opfølgninger, hurtig eksekvering med tydeligt ansvar, hyppige gennemgange og eventuelle nødvendige justeringer.

  • Har du et ”regnskabssystem” til din strategi? Vellykket implementering og opfølgning af strategi kræver klare data, som kun kan leveres af moderne, integrerede digitale værktøjer.

Strategy Execution Management (SEM) bør som minimum adressere disse ti spørgsmål og bringe strategisk governance på niveau med økonomistyring. Samtidig bør den være baseret på en cloud-platform, der gør implementering af strategi lige så håndgribelig, transparent og kvantificerbar som virksomhedens økonomiske performance. Resultatet vil være en kultur af ansvarlighed og tillid i din organisation.

Cloud Based VS Financial Systems

Den gamle måde at følge målsætninger på er at bruge noter og regneark. Det resulterer i, at der hvert minut spildes 3 millioner dollars på fejlslagne strategier. Dette er blevet dokumenteret af Brightline Initiative, en global nonprofit-organisation, der forsker i, hvordan man bygger bro mellem strategidesign og implementering.

Moderne strategieksekvering kræver integrerede digitale værktøjer. Blandt disse er DecideAct-løsningen en digital platform til implementering af strategi, der fungerer for din strategi på samme måde, som regnskabssoftware fungerer for din økonomi.

Se selv, hvordan du undgår at spilde penge på fejlslagne strategier.

FREE TRIAL

You might also like

Strategi vs. taktik: Forskelle og ligheder

Man hører ofte om at træffe en "taktisk beslutning" for at ændre en situation til det bedre - eller for at forhindre noget i at ske. Taktik kan imidlertid ikke stå alene, men er altid forbundet med en overordnet strategi. Vil du vide, hvad er...

Strategidiamanten: Hvad er det, og hvordan bruges den?

En virksomhed bruger ofte forskellige strategier afhængigt af, hvad den ønsker at opnå. Strategidiamanten kan fungere som en ramme, der sikrer, at du binder alle dele af en eller flere strategier sammen til en sammenhængende overordnet plan. I denne...