LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +1 (949) 670-9224 LET'S TALK: +1 (949) 670-9224
Skip to content
Sign Up
https://4831623.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4831623/Blog%20writers/Flemming%20Videriksen.png

Flemming Videriksen

About

One of the world's leading experts in Strategy Execution Management and CEO & co-founder of DecideAct, a groundbreaking SaaS solution that moves old-school manual strategy execution to a modern digital platform. Working with strategy design, implementation, and cultural change for nearly three decades in organizations worldwide, Flemming has been a trusted strategic advisor and executive coach for top global business and organization leaders. Flemming is committed to modernizing strategic leadership with the help of technology. With this professional emphasis, he has spent the past ten years mapping how to create the optimal infrastructure for successful strategy implementation, and he is the author and co-author of several excellent books and publications on the subject.

More from this author

Strategi vs. taktik: Forskelle og ligheder

Man hører ofte om at træffe en "taktisk beslutning" for at ændre en situation til det bedre - eller for at forhindre noget i at ske. Taktik kan imidlertid ikke stå alene, men er altid forbundet med en overordnet strategi. Vil du vide, hvad er forskellen på en strategi og en taktik? Så læs videre...

Vision vs. Mission Statement - hvad er forskellen?

Vision, mission og værdier definerer en virksomheds DNA. Alligevel tager mange virksomheder utrolig let på opgaven med at formulere dem. Der synes også at være en vis forvirring omkring forståelsen og definitionen af begreberne, især hvad angår mission og vision. I denne blog vil jeg forklare, hvordan man skelner mellem vision og mission for at gøre virksomhedens statements klare og nemme at benytte til navigation, fx når man formulerer en strategi.