LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +1 (949) 670-9224 LET'S TALK: +1 (949) 670-9224
Skip to content
Sign Up

Sådan designer du en strategi, der er klar til eksekvering

How to design a strategy that is ready for implementation

Når du udformer en strategi, bør dit første mål være at skabe en, der er klar til implementering og eksekvering. Derfor skal du opbygge den i et logisk hierarki, ligesom en kontoplan for din økonomi.

Mere end nogensinde er der behov for at opbygge ekspertise inden for strategisk eksekvering og bringe strategien ind i kernen af organisationen med en struktureret tilgang. For at sikre, at din strategi er klar til implementering og eksekvering, skal du skabe en strategi, der er opbygget i et logisk hierarki, svarende til en kontoplan for din økonomi. Strukturen giver dig mulighed for at planlægge logisk og overvåge fremskridt og resultater.

Ved at opbygge et hierarki (et diagram over strategiske elementer) kan du forbinde strategien med det organisatoriske hierarki: Enhver enhed eller medarbejder kan finde ud af, hvordan man bedst bidrager til strategien ved at blive knyttet til strategiske initiativer og blive holdt ansvarlig. Dette hjælper direktionen og bestyrelsen med at drive den strategiske implementering, overvåge den og praktisere effektiv Strategy Execution Management (SEM).

Hierarchical Organization

Hvis du ønsker en mere detaljeret tilgang, kan vores Strategy Execution Management Guide hjælpe dig med at strukturere din strategi og holde styr på dine fremskridt. Implementer din strategi på en strategisk smart måde ved at læse denne guide, der er skrevet af strategieksperter med mere end 25 års erfaring.

HOW TO EXECUTE STRATEGIES

Ønsket tilstand: Hvor vil vi gerne hen?

Når du begynder på en strategisk implementeringsplan, er det vigtigt, at du fokuserer på den ønskede tilstand: en beskrivelse af, hvor du ønsker at være inden for en bestemt tidsperiode. Denne model er meget enkel, men effektiv:

Present State VS Desired State

Pas på ikke at bruge for meget tid på at tale om de udfordringer og problemer, du står over for lige nu, med risiko for at underminere din organisation med et negativt syn. Det kan skabe forsinkelser, netop når den strategiske implementering er vigtig. Hvis bare ét medlem af ledergruppen siger: "Det vil vi aldrig kunne klare," vil tvivlen inficere alles mindset, når teamet støder på modstand.

Mængden af ting, vores hjerner kan håndtere på samme tid, er begrænset, og du skal være opmærksom på denne begrænsning hos dine teammedlemmer. Her er et lille eksempel: Når vi underviser i denne model, siger vi til vores elever: "Tænk ikke på kænguruer!" Og hvad tænker de så alle sammen på? Kænguruer! 

Det er derfor afgørende, at vi fokuserer på organisationens ønskede tilstand. Vi skal fylde vores arbejdsrelaterede tanker med det, organisationen har brug for (mission, vision, strategier osv.), så vores underbevidsthed kan bruge sin fulde opmærksomhed på at opnå det. Sørg for hurtig og klar kommunikation for at få denne proces i gang så tidligt som muligt. Det er særlig vigtigt under en krise.

Typiske karakteristika for en Ønsket Tilstand er vist nedenfor:

Desired State Characteristics

Udarbejd et udkast til en strategisk ramme

Efter at have kategoriseret og opsummeret teamets syn på den ønskede tilstand, er det næste skridt at omdanne det til et udkast til en strategisk ramme, der skitserer topprioriteter (søjler/pillars) baseret på den ønskede tilstand. En oversigt over teamets ideer og bekymringer, tydeligt opsummeret, vil inspirere dit team til at følge processen helt til dørs. Det vil opmuntre dem til at overvinde de barrierer, de måtte støde på undervejs. 

Alle de punkter, der fremlægges i dialogmødet om den ønskede tilstand, er potentielle strategiske mål. Disse mål vil falde i kategorier, der vedrører kunder, drift, medarbejdere og økonomi. Teamet har automatisk købt sig ind i processen: deres ideer og bekymringer er grundlaget for de næste trin.

Hierarkiet for implementering af strategi

For at strømline overvågning og opfølgning er strategiske rammer opbygget som et hierarki. Det er et diagram over strategiske elementer, der svarer til kontoplanen i finansregnskaber. Hierarkiet bør omfatte:

  • Strategiske søjler/pillars (tre til fem områder, som din organisation skal udmærke sig på for at få succes) eller prioriteter
  • Kritiske succesfaktorer, der understøtter søjlerne
  • Must-Win Battles (til at hjælpe med at definere strategiske initiativer)
  • Strategiske Key Performance Indicators (KPI'er) til at overvåge udviklingen af søjler og kritiske faktorer.

En klar ramme hjælper dig med at foretage de nødvendige justeringer af strategien ved hjælp af data i realtid, i en agil kultur og med engagerede medarbejdere. En typisk ramme ser sådan ud:

Strategy Hierarchy Framework-1

Formålet med denne proces er fokus og klarhed - at give et struktureret overblik over, hvad der betyder mest. Dette bør omfatte en grundig analyse af din situation og en køreplan for forløsningen af din organisations potentiale, mens du vurderer dens likviditet, optimering og rentabilitet. Virksomhedens strategiske fokus formuleret som strategiske søjler/pillars er et af de grundlæggende elementer for succes.

Udfordringen med at holde strategien på sporet

Når du har designet en strategi, der er klar til at blive implementeret og eksekveret, begynder udfordringen med at holde den på sporet. Problemet - i betragtning af moderne organisationers størrelse og kompleksitet - handler i virkeligheden om overvågning.

Enterprise Resource Planning-software giver i dag ledelse og aktionærer realtidsdata om virksomhedens økonomiske grundlag. De kan se alt fra pengestrømme til lagerniveauer. Når det gælder strategi, er tingene meget mere primitive. Nedskriblede noter i CEO'ens notebook er ofte det eneste overvågningsmaskineri, der findes.

Problemet er, at man ikke anerkender, at strategien, som enhver anden forretningsfunktion som fx salg eller indkøb, kræver en operationel backend til at overvåge og eksekvere. Ellers forbliver tingene ikke på sporet. Der er talrige eksempler på virksomhedsstrategier, der er blevet udarbejdet med store omkostninger, og som derefter ikke er blevet implementeret ordentligt.

Nogle af midlerne til at holde strategien på sporet er strukturelle. Det er klogt af virksomheder at etablere strategiske styringsafdelinger til at overvåge implementeringen på samme måde, som en anden afdeling overvåger kapitaludgifter. På samme måde bør stillingen som Chief Strategy Officer være lige så almindeligt som stillingen som CFO eller COO. Som altid, når det handler om rekruttering, er det afgørende at vælge de rigtige personligheder og sikre, at afdelingen har tilstrækkelig magt. Længere nede i virksomhedshierarkiet er der fordele ved at reducere eller fjerne jobbeskrivelser for at opnå større smidighed - det giver enkeltpersoner mulighed for at fokusere på resultater (fordele) og ikke på processer.

Teknologiens rolle

Men der er også en rolle for teknologien her. Der er et voksende marked for softwareløsninger, der leverer cloud-baserede dashboards med realtidsdata til Strategy Execution Management (SEM) i alle typer og størrelser af virksomheder og organisationer. Disse løsninger gør det muligt for virksomhedsledere at omsætte strategi til handling på en langt mere effektiv måde end tidligere. En enkel brugerflade viser fremskridt mod bestemte definerede mål og angiver, hvor der er opstået problemer. Sådanne platforme har længe været standardmetoder til at styre mange forretningsprocesser - fra regnskab og logistik til produktion - med stor effektivitet. Med en SEM-platform kan man få en lignende gevinst på strategiområdet.

solutions-above-image

Formålet med SEM er at bringe strategiledelse, transparens og disciplin på niveau med økonomistyring. Det kan ikke gøres på den gamle måde med noter og regneark. Moderne strategieksekvering kræver integrerede digitale værktøjer; blandt disse er DecideAct-løsningen.

Indførelsen af nye softwareværktøjer tager tid og kræfter. Virksomhedsledere er forståeligt nok nogle gange forsigtige med at gøre det. Men i betragtning af den slående forskel, der i dag er på de værktøjer og det sofistikerede niveau, som virksomheder bruger til at styre produktions- og logistikprocesser, sammenlignet med deres strategieksekvering, er det på tide at bringe sidstnævnte på teknologisk omgangshøjde. Vi bør pensionere CEO'ens notesbog én gang for alle.

Hvis du ikke har råd til at tabe endnu en strategi på gulvet, eller hvis du vil opbygge modstandskraft til at imødegå udfordringerne fra en virkelighed i forandring, er det på tide at tage strategieksekveringen lige så alvorligt som økonomi. Gør det til kernen i organisationen og implementer moderne værktøjer til at drive eksekvering og opfølgning. Det er måden at lykkes med strategiledelse.

 

You might also like

Strategidiamanten: Hvad er det, og hvordan bruges den?

En virksomhed bruger ofte forskellige strategier afhængigt af, hvad den ønsker at opnå. Strategidiamanten kan fungere som en ramme, der sikrer, at du binder alle dele af en eller flere strategier sammen til en sammenhængende overordnet plan. I denne...

Hvad er en vækststrategiramme?

For at skabe vækst i din virksomhed, har du brug for mere end bare en god fornemmelse af retning. Du har brug for en omfattende plan og de rigtige værktøjer til at eksekvere strategien - en vækststrategiramme.