LET'S TALK STRATEGY IMPLEMENTATION: +1 (949) 670-9224 LET'S TALK: +1 (949) 670-9224
Skip to content
Sign Up

DK2020-planer: Kære borgmester, hvad nu?

Climate Strategies C40 in Public Sector

For kommunerne er det en bunden opgave at opnå netto nul-udledning af CO2 og tilpasse sig klimaforandringerne inden 2050. Men har kommunerne værktøjerne til at komme i mål med klimastrategien? Områdespecifikke mål i sig selv sikrer ikke, at kommunen gør det, den skal. Det gør kun handleplaner med konkrete indsatser, tidsplaner og ansvarlige. Og for at kunne gennemføre dem med succes, bør den nuværende manuelle opfølgning erstattes af moderne digital strategistyring. 

De kommunale DK2020-planer er ambitiøse klimastrategier, mål og handleplaner udviklet efter samme standard, som anvendes af verdens største byer i C40-samarbejdet ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF).  

Med planerne forpligter de danske kommuner sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger med områdespecifikke CO2-mål og handleplaner, hvor hver enkelt kommune angiver, hvor og hvordan den vil opnå netto nul-udledning af CO2 og tilpasse sig klimaforandringerne inden år 2050. 

Strategien gælder for hele kommunen som geografisk areal og omfatter store områder som energi/varme, transport/mobilitet, genanvendelse/ressourcer, landbrug/arealanvendelse, indkøb/fødevarer og klimatilpasning. Den vigtigste forudsætning for at nå i mål med klimastrategien bliver derfor et tæt samarbejde med en række store interessenter som forsyningsselskaber, affaldssektoren, transportsektoren, landbrugssektoren og ikke mindst kommunens borgere. 

Hvordan går vi fra planlægning til eksekvering? 

Når så mange forskellige interessenter skal samarbejde om en fælles klimastrategi, er det ikke nok at sætte detaljerede mål for nedbringelse af CO2, da de i realiteten ikke vil kunne måles – hverken for specifikke brancher eller for kommunens samlede bidrag til at nedbringe udledningen. Med andre ord: målene i sig selv sikrer ikke, at kommunen gør det, den siger, den vil gøre. 

I stedet skal der udarbejdes områdespecifikke handleplaner med angivelse af konkrete indsatser, tidsplaner og ansvarlige. Pointen er, at kun hvis handleplanerne bliver implementeret, vil kommunen være i stand til at konkludere, hvorvidt den aftalte nedbringelse af CO2-udledningen sker efter planen, så kommunen kan blive CO2-neutral i 2050.  

Derfor bør kommunerne som noget af det første tage stilling til, hvilke værktøjer der kan hjælpe med at sikre, at handleplanerne bliver implementeret på en effektiv og struktureret måde. Og det haster med at få disse løsninger i drift, for uden dem bliver det praktisk taget umuligt at skabe det nødvendige overblik over de mange indsatser – med det resultat, at kommunen ikke kommer til at opfylde sin forpligtelse. 

"Implementering er et kedeligt ord, og alt for få afsætter tid, medarbejdere og andre ressourcer til det. Men fokuserer vi ikke på implementering, går vi glip af den fulde værdi" 

Pia Gjellerup, direktør for Center for Offentlig-Privat Innovation 

Der findes en løsning på kommunernes udfordringer 

Som det er nu, styres implementering af handleplaner ofte i simple regneark. Det betyder, at opfølgningen i høj grad bliver manuel og tidskrævende med interne konsulenter, der et par gange om året kontakter alle interessenter for at få opdateret status for fremdrift. Men denne løsning vil ikke kunne anvendes i en kompleks struktur med mange interessenter, og hvad gør man så? 

I DecideAct har vi udviklet en softwarebaseret platform, som gør det muligt at digitalisere alle forretningsgange forbundet med strategiske handleplaner, så den løbende monitorering og opfølgning på strategiske indsatser bliver lige så nem som at trække en aktuel status fra økonomisystemet. 

Med digitalisering af de strategiske handleplaner opnår man blandt andet følgende fordele: 

  • Øget fokus på kerneopgaven 
  • Styrket fælles og tværgående opgaveløsning 
  • Åbenhed, transparens og et højt informationsniveau hos alle
  • Mere effektiv opfølgning, da alle ansvarlige selv indrapporterer i systemet 
  • Hurtig korrektion af indsatser der ikke leverer det forventede resultat

DecideActs platform understøtter C40’s ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF), og for at illustrere, hvordan løsningen fungerer i praksis, har vi udarbejdet en simpel demo-model, hvor der er anvendt konkrete eksempler på kommunernes indsatser og mål inden for de fem fokusområder: Energi og varme, Transport og mobilitet, Genanvendelse og ressourcer, Landbrug og arealanvendelse samt Indkøb og fødevarer. 

Climate Strategy Dashboard

Fuldt overblik over indsatser og KPI'er 

Med et hurtigt login på platformen har de ansvarlige hos kommunen et fuldstændigt overblik over indsatser og KPI‘er, så der kan tages beslutninger på et oplyst grundlag. Og med få klik er det muligt at lokalisere indsatser, som ikke følger planen, så politikere og ledelse kan koncentrere sig om at finde løsninger på det, der ikke fungerer. 

Alle indsatser og KPI’er kan desuden ’tagges’ op mod FN’s 17 Verdensmål, så det bliver muligt at foretage en parallel opfølgning og afrapportering.    

Actions and KPIs Overview

Strategierne er altid lige ved hånden 

Med DecideAct kan kommunens DK2020-handleplan tilgås hvor som helst og når som helst via en app. Det betyder, at man både kan foretage opdateringer på farten og se den aktuelle status for de strategiske indsatser. Mobilappen kan også foretage automatiseret opfølgning og ’nudging’ af alle involverede, så de motiveres til at holde fokus på opgaver, ansvar og tidsfrister under hele implementeringsforløbet. 

strategy-dashboard-mockup-devices

Ledelsen vil også løbende kunne monitorere status for både KPI’er og indsatser ved hjælp af et enkelt og overskueligt dashboard i et visuelt set-up, som ligner det, der allerede anvendes ved monitorering i BI-systemerne. 

Kontakt os gerne for at få mere at vide 

Du kan se mere om, hvordan DecideActs værktøj kan hjælpe kommunen med at sikre, at DK2020-handleplanen bliver implementeret på en effektiv og struktureret måde i denne video.

 

Vil du gerne se en live-præsentation af klima-demoen baseret på C40-frameworket, er du velkommen til at skrive eller ringe til Claus Stensgaard Jensen på e-mail csj@decideact.net eller mobil 50303499, så kan vi aftale et online-møde 

BOOK A MEETING WITH CLAUS

You might also like

Strategi vs. taktik: Forskelle og ligheder

Man hører ofte om at træffe en "taktisk beslutning" for at ændre en situation til det bedre - eller for at forhindre noget i at ske. Taktik kan imidlertid ikke stå alene, men er altid forbundet med en overordnet strategi. Vil du vide, hvad er...